You are here

MÃ SP: KS60151_Y

KÍCH THƯỚC: 60X60 (cm)