You are here

MÃ SP: KH60063A

KÍCH THƯỚC: 60X60 (cm)