You are here

Mã SP: K12020-B-PA

Kích thước (cm): 60x120