You are here

Tầm nhìn - Sứ mệnh

tamnhin-changyih_0.jpg

Tầm nhìn

Mục tiêu của công ty là không ngừng phát triển các hoạt động kinh doanh hiện tại nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho các cổ đông và cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động trong công ty, làm tròn nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

Xây dựng thương hiệu vững mạnh và đưa hình ảnh công ty trong ngành gạch men và trang trí mỹ thuật lên một tầm cao mới, phấn đấu nâng cao chiếm giữ thị phần.

Cung cấp các sản phẩm được ưa chuộng nhất trên toàn thế giới.

Dẫn đầu thị trường ở phân khúc sản phẩm gạch men cao cấp. Trở thành nhà cung cấp gạch men cho những dự án BĐS hàng đầu Việt Nam.   

Sứ mệnh 

Cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho xã hội. Sản xuất và cung cấp các sản phẩm Gạch men ốp – lát với chất lượng cao cấp, với phương châm “Làm cho không gian của bạn luôn hoàn hảo" (MAKE YOUR SPACE PERFECT).

Giá trị cốt lõi

 Kiện toàn sáng tạo – Lấy tín làm gốc

 Chuyên tâm quản lý – Thành tâm phục vụ

• Hợp tác - Chia sẻ