You are here

MÃ SP: KS60153_Y

KÍCH THƯỚC: 60X60 (cm)