You are here

MÃ SP: KS1253_PA

KÍCH THƯỚC: 60X120 (cm)