You are here

MÃ SP: KS1229_PA

KÍCH THƯỚC: 60X120 (cm)