You are here

MÃ SP: K90500B_PA

KÍCH THƯỚC: 45X90 (cm)