You are here

Mã SP: K80020D-PA

Kích thước (cm): 80 x 80